logo    
       
spacer spacer spacer
spacer

Ontwikkeling en invoering van plannen
Het nauw samenwerken met verschillende partijen ervaren en onervaren, vormt één van de krachten van het Plannenbureau tijdens de ontwikkeling van bedrijfs-, project-, programmerings-, marketingplannen. Het bureau hanteert hierbij de omgekeerde piramidevorm. Eerst vindt een uitgebreide brainstorm plaats. Daarna giet het bureau de ideeën in een ‘trechter’, waarna deze worden gefilterd op haalbaarheid, creativiteit en realiteit. Het uiteindelijke distillaat; het conceptplan, de planning en de begroting krijgt de opdrachtgever onder ogen. Daarna volgt een bijstelling en presenteert het bureau het definitieve plan. Na de presentatie kan het bureau zorg dragen voor de invoering van het plan.

spacer
  spacer
  Interim management
Het Plannenbureau realiseert strategische en structurele veranderingen met respect voor de organisatie. Na het maken van een analyse en het benoemen van de aandachtspunten staat het probleem oplossen centraal. Het bureau zet trajecten uit voor het financiële-, administriële-, personele-en artistiek inhoudelijk beleid. Door deze aanpak krijgt de organisatie een nieuwe stimulans, waardoor uiteindelijk de balans wordt hersteld. Ook kan het Plannenbureau tijdelijk de directie overnemen en houdt daarbij de reeds ingezette koers aan.
 
  spacer
 

Fondswerving
Het Plannenbureau schrijft projectplannen op basis van bestaande en nog te ontwikkelen plannen.
En werft gelden bij o.a.:
- VSB Fonds
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- stichting DOEN
- Oranje Fonds
- Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+(NFPK+)
- diverse fondsen op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau

 
  spacer
  Productie projecten
Enthousiaste projectmedewerkers realiseren in samenwerking met het Plannenbureau culturele projecten. Tijdens de realisatie draagt het bureau zorg voor de planning, de uitvoering, de bewaking van de financi en de evaluatie het project. Het Plannenbureau stuurt aan en beweegt mee met de ontwikkelingen tijdens het project.
 
  spacer
  Coachen
Coachen speelt een essentiële rol in werksituaties. Het is een manier om ongekend talent bij personeel aan te boren en verder te ontwikkelen. Door middel van dialoog spreekt het bureau talent en aanwezige ideeën aan. Op basis van onderlinge interactie en gelijkwaardigheid analyseert het Plannenbureau de situatie, verkent oplossingen en brengt deze in de praktijk. De basis is dat inzichten en resultaten door interactie tot stand komen. Feedback is daarbij een belangrijk onderdeel, evenals het stellen van de juiste vragen en het motiveren van het gecoachte persoon.
 
  spacer